You are currently viewing Partneru tikšanās

Partneru tikšanās

 • Datums

  26/11/2021

 • Vieta

  Online tikšanās

 • Dalībnieki

  Projekta partneri

 • Apraksts

  Projekta partneri tiksies projekta vadības sanāksmē, lai apspriestu 3. pārskata periodā sasniegtos rezultātus un definētu mērķus un uzdevumus nākamajam īstenošanas periodam.

 • Reading time:1 mins read