Projekta partneri

Latvijas Lauksaimniecības universitāte

Latvijas Lauksaimniecības universitāte ir Latvijas Republikas augstākās izglītības un zinātnes iestāde. LLU ir viena no vadošajām Baltijas jūras reģiona zinātnes un tehnoloģiju universitātēm ar specializāciju dabas resursu ilgtspējīgā izmantošanā sabiedrības dzīves kvalitātes paaugstināšanai. LLU specializējas ilgtspējīgā dabas resursu izmantošanā ar mērķi uzlabot sabiedrības dzīves kvalitāti. Latvijas Lauksaimniecības universitāte ir starp labākajām universitātēm pasaulē – to apliecina pasaules universitāšu reitings 2021. gadā.

Kontakti

2 Lielā iela, Jelgava, LV3100, Latvija
Mājas lapa: www.llu.lv
E-pasts: Sterhova@llu.lv;
Andra.Zvirbule@llu.lv

Paņevežas darba tirgus mācību centrs - Lietuva

Paņevežas darba tirgus mācību centrs – Lietuva. Paņevežas darba tirgus mācību centrs tika dibināts 1952. gadā. Tas piedāvā mūsdienīgu profesionālo apmācību un augstas kvalitātes pakalpojumus gan individuāli, gan uzņēmumiem. Mācību centrs sadarbojas ar darba biržu un biznesa organizācijām. Mācību centrs apmāca bezdarbniekus, kurus sūta teritoriālās nodarbinātības institūcijas, kā arī darbiniekus, kurus sūta apmācībās darba devēji. Mācību centrā tiek apmācīti arī cilvēki, kuri nāk mācīties pēc savas iniciatīvas. Organizācija ir sertificēta ar kvalitātes vadības sertifikātu ISO 9001: 2015 (LST EN ISO9001: 2015). “

Kontakti

23A, J.Basanavičiaus iela, Panevežas, Lietuva
Mājas lapa: www.paneveziodrmc.lt
E-pasts: projektai@paneveziodrmc.lt

РИПК

Baltkrievijas Republikas Darba un sociālās aizsardzības ministrijas apmācības un pārkvalifikācijas institūts (Baltkrievija). Institūts ir vadošais institūts sociālo speciālistu papildu izglītības sistēmā. Katru gadu institūts veic vadītāju un speciālistu apmācību 60 studiju jomās. Institūts apmāca un pārkvalificē bezdarbniekus nodarbinātības dienesta pieprasītās jomās. Institūtam ir visas nepieciešamās licences un akreditācijas sertifikāti saskaņā ar Baltkrievijas Republikas tiesību aktiem.

Kontakti

29 V.Khoruzehey iela, Minska, Baltkrievija
Mājas lapa: www.ripk.by
E-pasts: euy.ripk@mail.ru
ripk@ripk.by