Useful links

Uzņēmējdarbības uzsākšana vai uzņēmējdarbības uzsākšana bieži rada daudz jautājumu:

  • kur meklēt idejas un kā tās pārvērst realitātē;
  • kādas ir biznesa plāna galvenās daļas;
  • kādas ir prasības dažādām uzņēmējdarbības jomām;
  • kā izvēlēties piemērotāko uzņēmējdarbības veidu;
  • kādas ir uzņēmējdarbības reģistrācijas procedūras;
  • kā novērtēt finansējuma avotus;
  • kādas ir prasības personu nodarbināšanai;
  • kādas atļaujas un licences var būt nepieciešamas;
  • kādas ir piemērojamās prasības pārdotajiem produktiem;
  • kādas ir prasības profesionālās kvalifikācijas atzīšanai utt.

Mēs ceram, ka šeit atradīsit atbildi uz šiem un daudziem citiem jautājumiem:

Latvija https://mana.latvija.lv/uznemejdarbibas-uzsaksana/

Lietuva https://www.verslilietuva.lt/verslauk/

Baltkrievija https://bel.biz/