Mēģiniet organizēt laiku, izmantojot “Laika plānošanas kvadrantu”